Co je to Open-source Aliance a jaké jsou její cíle v ČR a SR

0
Open-source Aliance

V průběhu letošního dubna započala svoji činnost nová platforma s názvem Open-source Aliance. Co je jejím cílem, jaké má ambice a na čem aktuálně pracuje, se ptal Petr Smolník jejího předsedy, dlouholetého propagátora a inovátora v oblasti informačních systémů, Pavla Dovhomilji.

Jak byste popsal OA, jejímž jste předsedou?

Formálně má naše uskupení právní status spolku, tzn. neziskové organizace. Neformálně bych Open-source Alianci představil jako platformu, jejímž cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se budou potkávat odborníci ze všech klíčových oblastí, které je potřeba pokrýt s ohledem na řešení problému implementace open-source technologií do veřejné správy. Jedná se zejména o oblasti bezpečnosti, práva a v neposlední řadě technologií samotných. Naším cílem je propojit komerční sféru, odborníky na právo v IT a také zapojit veřejnou správu jako takovou.

Co je tedy cílem vaší organizace?

Těch cílů je hned několik. Jedním z hlavních cílů je být partnerem Vládě v přípravě konceptu pro zavedení open-source produktů do agend veřejné správy. Zde hodně spoléháme na součinnost s programem Digitální Česko, o kterou jsme prostřednictvím podvýboru pro e-Government požádali Poslaneckou sněmovnu. Mám obrovskou radost, že Vám mohu sdělit, že podvýbor naši žádost jednomyslně schválil. Dále se hodně inspirujeme v okolních evropských zemích, kde se tento koncept osvědčil. Krásným příkladem je Vídeň nebo Barcelona.

Jaké tedy budou vaše další kroky?

Podvýbor pro e-Government poukázal na fakt, že jsme teprve na začátku a defacto nás vyzval, abychom pokračovali v náboru členů. To nyní naplňujeme, během července jsme přijali první členy, nastavili pravidla pro fungování výborů, zvolili jsme členy dozorčí rady. Nyní fungujeme jako jakákoliv jiná organizace. Největší radost mám z rychlosti, jakou se nám daří naplňovat naši strategii. Např. v polovině července jsme zprostředkovali prezentaci úspěšného projektu ve Vídni pro pražský magistrát. Navíc jsme pro naše členy uspořádali první školení na konkrétní produkty a projekty, které nám z Velké Británie a Německa přijeli prezentovat naši partneři.

Můžete nám přiblížit, co bude součástí vašeho frameworku?

Pokud se podíváme napříč agendou veřejné správy, zjistíme, že zde existuje obecně velmi malé povědomí o tom, jaké možnosti zavedení open-source přináší. Panuje tu dokonce jakási obava z toho, že to, co je zadarmo nemůže přeci konkurovat běžným komerčním nástrojům. Jenže to je naprostý omyl. Navíc je třeba upřesnit, že i open-source produkty nejsou zcela bezplatná řešení. Slovo „open“ zde reprezentuje spíše otevřenost a volný přístup ke sdílení kódu, než osvobození od platby za licenci. Navíc, drtivá většina dnešních nástrojů se svoji kvalitou, bezpečností nebo flexibilitou vyrovná běžným komerčním nástrojům. V tom nám do značné míry otevřely oči prezentace od kolegů ze zahraničí. Je nutné si také položit otázku, jaké agendy jsou vůbec pro pokrytí open-source řešením vhodné.

To je dobrá otázka, můžete nám na ni odpovědět?

Když to vezmu od začátku, já jsem přinesl toto téma na úřady poprvé před 15 lety. Tehdy se nám na úřadech s naší koncepcí běžně vysmívali. Dnes je situace úplně jiná. Dříve se polovičatá nebo nedokonalá řešení díky obrovskému úsilí komunit, které se rozvoji open-source věnují, vyvinula v komplexní řešení, která se mohou komerčním produktům lehce vyrovnat. Je zároveň jasné, že agendy magistrátů, resortů, měst, obcí a krajů jsou velmi komplexní a hned na začátek si řekněme, že není reálné nahrazovat páteřní agendy open-source řešením. Naopak, naším cílem je do detailu poznat a rozpracovat koncept, který bude umět pracovat s riziky, náročností, legislativním procesem, technickým omezením nebo dopadem do uživatelské přívětivosti vůči pracovníkům úřadů a jejich klientům – tzn. občanům. Chceme podporovat úřady v jejich strategiích, znát jejich potřeby a procesy. Velké téma je např. digitalizace agend. V tom je dnes oblast open-source produktů velmi silná. Samozřejmě to musí dávat smysl i po stránce nákladové.

Tím jste mi nahrál na další otázku – nákladovost a veřejné zakázky nebo dokonce vendor-lock-in. Jak s těmito tématy hodláte pracovat?

Témata, která jmenujete, jsou pro náš koncept naprosto klíčová. Zejména oblast vendor-lockinu (omezení přístupu k řešení ze strany dodavatele, pozn. aut.) je něco, čemu se ve spolupráci s programem Digitální Česko nebo nově FSFE (Free Software Foundation Europe – pozn. aut.) chceme věnovat. S tímto tématem přišla Pirátská strana a my jsme za to velmi rádi. Myslíme si totiž, že proces vysoutěžení a rozvoje systémů veřejné správy lze provádět transparentně, a to i z pohledu vlastnictví SW a jeho zdrojového kódu. Existuje totiž celá řada institucí, která dnes utrácí nemalé prostředky a k tzv. „zdrojákům“ ani nemá přístup. To chceme změnit.

Vaše iniciativa se asi nebude moc zamlouvat velkým hráčům na trhu. Jak se hodláte vypořádat s konkurencí?

Nemyslím si, že budeme v konkurenčním postavení. Naopak. Jak jsem již uvedl, Open-source Aliance má za cíl vytvořit rámec pro zavedení nekomerčních řešení. Je ale jasné, že se bez velkých hráčů trh nikdy neobejde. Nevnímáme open-source řešení jako produkt, ale spíše jako způsob, nebo přístup, jakým lze problémy v agendách veřejné správy řešit. A samozřejmě, pro řadu z nás je to určitý styl života. A my se ho budeme snažit promítnout do problematiky, o které si myslíme, že u ní nastal správný čas.

Naše redakce Vám tedy přeje, abyste na své cestě uspěli. Určitě jste si nevytyčili lehké cíle.

Děkujeme a doufáme, že se nevidíme naposledy.

Zdroj: ICT NETWORK NEWS