Open-source Aliance 2.0

0
open source software

Pavel Dovhomilja, předseda spolku Open-source Aliance hovořil s Petrem Smolníkem, šéfredaktorem vydavatelství AVERIA LTD.

Open-source Aliance logoOpen-source Aliance

Uplynulé týdny naplno ukázaly důležitost digitalizace pro fungování společnosti nejen v dobách krizí. Open-source Aliance chce být spolehlivým partnerem nejen státu a ministerstvům, ale i samosprávě. Chceme pomáhat i samosprávě zavádět open-source řeší tam, kde to dává smysl. Od vzdělávání, a konzultací, až po zajištění opravdových řešení podle opravdových potřeb.

Většina změn přichází postupně. Pandemie koronaviru změnila náš svět vlastně ze dne na den. Věci, na které jsme byli po mnoho let zvyklí, najednou nefungovaly nebo nebyly. Dnes již víme jednu věc, firmy, které vsadily na digitální technologie již před tímto obdobím, měly nyní významný náskok a omezení většinou přežily velmi dobře. Státní správa bohužel mezi ty připravené prozatím nepatří. Současná krize poukázala na dvě zásadní skutečnosti – nejsme připraveni na plně digitální komunikaci s klienty a chybí nám i legislativní ukotvení. Máme dobře nastavené národní principy a legislativu, ale ani ta s řadou situací nepočítá, a navíc se ne vždy plní, natož pak efektivně.

Vidíme snahu zvyšovat efektivitu veřejné správy s využitím ICT, snižovat náklady na informační systémy a zbavovat se závislosti na dodavatelích. Zároveň ale vidíme jen velmi málo projektů, které by stály na otevřených řešení a aplikacích postavených na open-source. Open-source Alianci byla založena s cílem prosazovat open-source ve veřejné správě. To se teď ukazuje jako potřebnější víc než kdy jindy. Jak ve svém článku upozorňuje Michal Rada, z Informační koncepce ČR vyplývá povinnost vše v ICT postupně otevírat, včetně nasazování open-source systémů a platforem. Proto by podpora zavádění open-source řešení měla být co největší.

Jak opravdu pomoci státu a jeho orgánům v tom naplnit povinnosti otevřenosti? Jak opravdu smysluplně prosazovat open-source? To je jednou z nových výzev, které stojí před Aliancí. Musíme využít zkušenosti ze současné krize. Je třeba víc naslouchat potřebám úřadů a nabízet řešení jako alternativu k mamutím systémům a vendor lock-in přístupu některých dodavatelů.

Nové situaci se musela přizpůsobit také Open-source Aliance samotná. V jejím rámci jsme vytvořili novou pracovní strukturu založenou na jednotlivých pracovních výborech. Tak vznikl Pracovní výbor pro architekturu a eGovernment, který bude mimo jiné pomáhat úřadům v oblasti architektonických řešení a zakotvení využívání open-source do veřejné správy.

Pracovní výbor pro legislativu a právo bude pomáhat s větším prosazováním legislativy podporující open-source a otevřenost obecně. Tento přístup není vlastní jen stranám, které mají k informačním technologiím programově blízko, jako jsou například Piráti. Také řada poslanců z vládních stran se připojuje k rozumným principům. Využijme například práva na digitální služby a ukažme, že na open-source dají relativně rychle vytvářet dosti robustní, a přitom uživatelsky a technicky jednoduchá, řešení.

Pracovní výbor pro veřejnou správu bude pomáhat krajům, obcím, městům a městským částem v nasazování open-source a také v prosazování jeho přínosů. Chystáme se však kromě toho vrhnout i do jednotlivých oblastí, chystáme tedy pracovní týmy pro zdravotnictví, nebo pro veřejné zakázky.

Další klíčovou oblastí je pro nás osvětová a vzdělávací činnost. Příkladem může být projekt Otevřené metodiky v rámci aktivity s názvem OpenCzeg. Uvnitř Aliance s přispěním jejích členů, ale i s partnery, jako je ministerstvo vnitra, začínáme psát a připravovat edukativní a metodické materiály. Do letošního léta chceme připravit metodiku, jak konkrétně nasazovat open-source a jak naplnit obecně definované povinnosti k open-source v informační koncepci. Pracujeme nejen na modelech otevřené architektury, ale také na vzdělávání. Zájemcům je k dispozici například on-line kurz Architektování pro nearchitekty. Vydali jsme českou notaci jazyka Archimate s přehlednou vizualizací grafických modelů, díky čemuž se naučí prakticky kdokoliv jednoduše a rychle číst a rozumět obrázkům od architektů (mimochodem jsme jediní, kdo to má v češtině jako přehledný celek). Chceme se věnovat i metodikám pro spisovou službu, správu a realizaci požadavků a tak dále.

Pochopitelně open-source se může prosazovat teprve tehdy, když bude nabízet opravdu funkční řešení a alternativy k tradičním systémům, které ve veřejné správě poněkud zakořenily. A tady vidíme prostor pro Open-source Alianci. Prostřednictvím jejích členů chceme vytvářet funkční aplikace a systémy postavené na open-source. Samozřejmě takové aplikace, které budou plně kompatibilní se všemi legislativními a eGovernmentími požadavky na informační systémy veřejné správy. Dnes se open-source najde prakticky na všechno. Od architektury (spolupracujeme na vývoji open-source nástroje Archi), přes integraci, až po content management systémy a procesní frameworky umožňující dostatečně rychle vytvořit agendové aplikace založené na procesních modelech a procesním workflow a jednoduchých formulářích (to nabízí třeba světoznámé Alfresco). Doporučujeme našim členům, co mohou a mají dělat za aplikace a systémy, a to na základě reálných potřeb. Mnoho úřadů si například stěžuje na spisové služby. Umí open-source komunita dát odpověď open-source spisovou službou? Všichni se začínají prát se správou požadavků pro veřejné zakázky. Nebylo by tedy možné vytvořit funkční a kompatibilní systém na open-source pro tuto agendu? Obce spravují poplatky za popelnice, poplatky za psa, nebo systémy pro svoje školy, jak na to odpoví open-source vývoj? Taková témata chceme v Alianci nastolovat. Pokud se chceme posunout dál, musí existovat někdo, kdo bude schopen diskutovat s veřejnou správou o tom, co opravdu potřebuje a co by se jí hodilo. Pak je ale potřeba to opravdu vyrobit, a ještě to vyrobit tak, aby to splňovalo všechno, co má. To také není jednoduchý proces. Ani pro samotné open-source vývojáře. Ti se zase musí naučit, jak dělat systémy pro veřejnou správu a na co si dávat pozor.

To vše chceme a můžeme díky novým členům v Alianci realizovat. Architektonické principy ČR jsou dalším významným impulsem do naší práce. Nabízíme spolupráci samozřejmě i obcím, městům a krajům. Na rozdíl od obřích ministerstev a úřadů s miliardovými rozpočty na IT a systémy, obce a samospráva musí často rychle a za co nejmenší peníze najít řešení, pro které se prostě nevyplatí stavět systémy za desítky milionů. A ještě to udělat tak, aby to úředníkům a zaměstnancům na úřadech ulehčilo práci. Open-source aplikace a platformy takovým řešením jsou a Open-source Aliance je organizací, která je chce prosazovat a chce v tom pomáhat státní správě i samosprávě.

Více informací o Open-source Alianci se dozvíte na webových stránkách www.osaliance.cz

Zdroj: ICT NETWORK NEWS