Open-source Aliance se podílí na přípravách konference na téma využití open source ve veřejné správě

0
osaliance leden

Open-source Aliance uspořádala začátkem prosince Meetup pro své členy. Zástupci Aliance na tomto setkání přivítali nové členy, představili plán dalšího rozvoje členské základny a informovali o aktivitách pro první kvartál roku 2020. Týden na to Advokátní kancelář ROWAN LEGAL zorganizovala workshop na téma použití open source nástrojů a komponent při vývoji komerčního softwaru a definování rizik s tím souvisejících.

Jednou z klíčových akcí letošního roku, na kterých se Open-source Aliance podílí je konference o digitalizaci veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4. Akce se uskuteční 3. února na půdě Poslanecké sněmovny. Iniciátorem konference je poslanec Parlamentu České republiky Robert Králíček (ANO), místopředseda podvýboru pro e-Government a záštitu nad konferencí převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Je to jedinečná příležitost jak sdílet na úrovni zemí V4 způsoby využití a implementace open source technologií. Dopolední část konference bude věnovaná zástupcům V4 – kdy budou mít vládní zmocněnci pro oblast digitalizace Polska, Maďarska, Slovenska a ČR možnost sdílet své zkušenosti na téma digitalizace a nasazení open source řešení v jednotlivých zemích. Odpolední blok bude věnovaný konkrétním tématům a případovým studiím z oblasti legislativy – legislativní rámec, připravenost a právní rizika související s využitím open source a samozřejmě také bezpečnosti.

Zdroj: ICT NETWORK NEWS

Obrázek: rawpixel.com / Freepik